Webbtillgänglighets­perspektivet

Tillgänglighets­redogörelse

Örebro universitet är ansvarig för den här webbplatsen och vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen kanske inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från den här webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss Magnus Hansson

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss (se ovan) via e-post så vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med undantag av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Problem vid användning utan synförmåga Bilder och filmer som publicerade före den 23 september 2020 kan sakna beskrivning för syntolkning. Felaktig språkkodning kan förekomma på delar av sidinnehåll som avviker från sidans huvudspråk.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.tutorlearning.oru.se Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 26 oktober 2020.