Välkommen till TUTORLEARNING!

Tutorlearning är en lärplattform vars syfte är att skapa förutsättningar för studenters uppsatsskrivande. På denna plattform samlas, bland annat, både filmklipp, skisser, mallar, modeller, verktyg och anteckningar från föreläsningar som kopplas till uppsatskrivande. Tanken med dessa underlag är att studenter som skriver uppsats skall kunna ta till sig information, använda och tillämpa mallar, modeller och andra underlag i sitt uppsatsskrivande.

Vi har tagit bort loginfunktionen på sidan. Insamlade personuppgifter kommer att gallras i linje med Informationshanteringsplanen vid Örebro Universitet.