Välkommen till TUTORLEARNING!

Tutorlearning är en lärplattform vars syfte är att skapa förutsättningar för studenters uppsatsskrivande. På denna plattform samlas, bland annat, både filmklipp, skisser, mallar, modeller, verktyg och anteckningar från föreläsningar som kopplas till uppsatskrivande. Tanken med dessa underlag är att studenter som skriver uppsats skall kunna ta till sig information, använda och tillämpa mallar, modeller och andra underlag i sitt uppsatsskrivande.På grund av driftstörning så är det lite krångligt att hämta uppladdade dokument. Det ni kan göra är att klicka in på valfri sida och sen använda sidomenyn för att kunna ladda ner materialet
Vi har tagit bort loginfunktionen på sidan. Insamlade personuppgifter kommer att gallras i linje med Informationshanteringsplanen vid Örebro Universitet.