Problemformulering och forskningsfrågor

Namn Beskrivning Kategori Öppna
6 Att utveckla forskningsfrågor Forskningsfråga, inledning, problematisering, teori, deduktiv ansats, praktik, empiri Problemformulering och forskningsfrågor Link
25 Problemformulering - del 1, Introduktion Här är första delen av sex avsnitt där Johan Alvehus, Lunds Universitet, föreläser om Problemformulering. Om ni inte redan har gjort det, köp Johans bok om just problemformulering! Problemformulering och forskningsfrågor Link
26 Problemformulering - del 2 - U-modellen Andra delen i Johan Alvehus föreläsningsserie om problematisering. Problemformulering och forskningsfrågor Link
29 Problemformulering - del 3 - Pusselbitsansatsen I del tre utvecklar Johan Alvehus vidare om arbetet med att arbeta fram en problematisering, här utifrån den s.k pusselbitsansatsen. Problemformulering och forskningsfrågor Link
30 Problemformulering - del 4 - Nedifrånansatsen Länk till del fyra i Johan Alvehus serie av föreläsningar om problemformulering. Problemformulering och forskningsfrågor Link
31 Problemformulering - del 5 Mysterieansatsen Del fem i Johan Alvehus serie av föreläsningar om problematiering. Problemformulering och forskningsfrågor Link
32 Problemformulering - del 6 - Aktörsansatsen Del sex i Johan Alvehus föreläsningsserie om problematisering. Problemformulering och forskningsfrågor Link
33 Problemformulering - del 7 - Appendix Del sju i Johan Alvehus föreläsningsserie om problematisering. Problemformulering och forskningsfrågor Link
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser