Inledning

Namn Beskrivning Kategori Öppna
7 Att arbeta med problematisering Inledning, problematisering, forskningsfrågor, forskningsgap, litteratur, teori, praktik, metod Inledning Link
13 Skrivguide Här är en länk till bibliotekets hemsida om en skrivguide. Informationen på sidan är viktig för det akademiska skrivandet och innehåller bland annat riktlinjer kring referenshantering och strategier för vetenskapligt skrivande Inledning Link
14 Sökverktyg på biblioteket Här är en länk till bibliotekets hemsida om olika sökverktyg och databaser. Inledning Link
15 Att hantera GDPR Här är en länk till Blackboard och universitets riktlinjer för hur du som student och uppsatsförfattare behöver behandla uppgifter i linje med GDPR Inledning Link
16 Universitetets riktlinjer för behandling av personuppgifter Här är en länk till Örebro universitets hemsida med information om behandling av personuppgifter. Informationen är viktig även för uppsatsskrivare! Inledning Link
17 Vetenskapliga publikationer Här är en länk till bibliotekets hemsida om vetenskapliga publikationer. Inledning Link
18 Källkritik Här är en länk till bibliotekets hemsida om saker och ting som är viktiga att tänka på och hantera när det kommer till källkritik. Inledning Link
19 Sökhjälp Här är en länk till bibliotekets hemsida om sökhjälp (sökning av litteratur, böcker, tidskrifter, etc.). Inledning Link
20 Lyktan I Studieverkstaden Lyktan i biblioteket på Campus Örebro har vi samlat stöd för dig, oavsett om du ska söka i olika databaser, skriva uppsats, reda ut en svår uträkning eller om du behöver bättra på din studieteknik. Välkommen in under våra drop-in-tider då handledarna finns på plats! Inledning Link
22 FEK-Podden Här är en länk till FEK-Podden, en pod som tar upp olika perspektiv, infallsvinklar och frågor kopplat till hur det är att vara ekonom eller chef under olika förutsättningar. Självklart skall ni prenumerera på den här podden! Inledning Link
27 GDPR och Corona Datainspektionen har kommit ut med lite vägledning ang. personuppgifter och Corona. Inledning Link
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser