Metodologiska överväganden

Filnamn Beskrivning Kategori Ladda ner
22 4 Kval metod - Kvalitet urval och datainsamling Kvalitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data, Metodologiska överväganden Öppna
23 5 Kval metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvalitativa studier Metodologiska överväganden Öppna
24 6 Kvant metod - Kvalitet urval och datainsamling Kvantitativ studie, datainsamling, kvalitet, urval, bearbetning av data, presentation av data Metodologiska överväganden Öppna
25 7 Kvant metod - datainsamling presentation och analys Datainsamling, analys av data, presentation av data, kvantitativ studie Metodologiska överväganden Öppna
29 Forskningsdesign och metod Metod, metodologiska överväganden, forskningsdesign, design, vägval, metodologi, teori, urval, kvalitativ metod, kvantitativ metod, trovärdighet, reliabilitet, validitet Metodologiska överväganden Öppna
39 Kvant och kval metoder Kvantitativ metod, kvalitativ metod, metod, metodologiska överväganden Metodologiska överväganden Öppna
40 Validitet och reliabilitet Validitet, reliabilitet, kvalitet Metodologiska överväganden Öppna
41 Intervjuer och observationer Intervjuer, observationer, datainsamling, kvalitativa metoder, kvalitativ metod Metodologiska överväganden Öppna
51 M1 - Att planera en forskningsstudie VT20.pdf Föreläsning om hur man planerar en vetenskaplig studie Metodologiska överväganden Öppna
52 M2 - Att genomföra en forskningsstudie VT20.pdf Att genomföra en vetenskaplig studie Metodologiska överväganden Öppna
53 Metodologi.pdf Karta över vanligt förekommande metodologiska överväganden Metodologiska överväganden Öppna
55 Kvant c-uppsats NY.pdf Tobias Johansson föreläsning om att arbeta med kvantitativ metod. Många viktiga frågor och tips för er som arbetar med just kvantitativ analys! Metodologiska överväganden Öppna
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser