Analys

Filnamn Beskrivning Kategori Ladda ner
26 Analys i flera steg Analys, dataanalys, empiri, teori, metod Analys Öppna
30 Innehållsanalys Innehållsanalys Analys Öppna
35 Att arbeta med metaforer i en analys Analys, teoretiska egenskaper, empiriska egenskaper, metaforer, analys i flera steg Analys Öppna
42 Att genomföra en analys Analys, analysera, fallstudie, litteratur, teori Analys Öppna
46 Analysschema - organisation version 2 I den här filen så finns en lista över vanligt förekommande teoretiska begrepp inom organisation och företagsekonomi. Filen är en slags översikt av centrala begrepp som tas upp i de grundläggande kurserna inom företagsekonomi. Analys Öppna
48 RM01 - Developing patterns of explanations (Kapitlet) I det här kapitlet beskrivs på ett översiktligt sätt hur man genomför en innehållsanalys Analys Öppna
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser