Teoretiska utgångspunkter

Filnamn Filbeskrivning Kategori Ladda ner
23 Analysschema - organisation version 2.pdf Översikt över vanligt förekommande begrepp inom organisation för att ge ett case, ett fall, olika teoretiska egenskaper. Flera analysdimensioner och centrala begrepp Teoretiska utgångspunkter Öppna
Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser