Formativa stöd

Inledning Problemformulering och forskningsfrågor Syfte och mål Teoretiska utgångspunkter Metodologiska överväganden Empiri Analys Slutsatser
Filnamn Filbeskrivning Kategori Ladda ner
19 ARTIKELANALYS Enkel version.docx Artikelanalys, litteraturgenomgång, literature review, teori, litteratur, struktur Analys Ladda ner
20 Literature review.xlsx Tabell och mall för att genomföra en systematisk litteraturgenomgång. Literature review Ladda ner
21 Artikelanalys - avancerad version.xlsx Avancerad mall för att göra en systematisk litteraturgenomgång Literature review Ladda ner
22 Artikelanalys - Super version.xlsx Jätteavancerad mall för att genomföra en systematiskt litteraturgenomgång Inledning Ladda ner
23 Analysschema - organisation version 2.pdf Översikt över vanligt förekommande begrepp inom organisation för att ge ett case, ett fall, olika teoretiska egenskaper. Flera analysdimensioner och centrala begrepp Teoretiska utgångspunkter Ladda ner